facebook
Logo firmy

II. Szkolenia specjalistyczne

slogan » II. Szkolenia specjalistyczne

Badania i analiza zachowań indywidualnych i zespołowych w biznesie i wysokokwalifikowanym sporcie. Efektem szkolenia jest osiągnięcie maksymalnej skuteczności działania, odczucie przyjemności z pracy oraz samodzielne wychodzenie z sytuacji trudnych.

  • Opis zachowań naturalnych
  • Opis zachowań adoptowalnych
  • Określenie czynników motywujących
  • Określenie stylu komunikacji
  • Opis słabych stron i czynników powodujących lęk
  • Określenie reakcji na sytuacje stresowe